zondag 13 september 2015

het weekend van de wetenschap

3 en 4 oktober 2015 is het weekend van de wetenschap. Ga backstage in de wereld van wetenschap en technologie. Door het hele land zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Kijk op:
www.hetweekendvandewetenschap.nl