maandag 8 januari 2018

grappige teksten - Psycho analyse man

SOCIAAL TYPE: Gaat met zijn vrienden plassen, of hij nou moet of niet en zegt, het kost niets en het doet de lui plezier.
VERLEGEN TYPE: Kan niet plassen als er iemand naar hem kijkt, doet of hij iets gedaan heeft en komt later stiekem terug.
NERVEUS TYPE: Kan zijn gulp niet vinden, wordt kwaad en rukt de knoop eraf.
LUIDRUCHTIG TYPE: Fluit of neuriet al plassend en praat zeer luid als hij zich afschudt.
KRANKZINNIG TYPE: Plast in de pijp van zijn broek of in zijn schoen, vertrekt met gulp open en maakt zijn zaakje buiten in orde.
HANDIG TYPE: Plast zonder zijn gebruiksvoorwerp in de handen te nemen en strikt intussen zijn das.
VERSTROOID TYPE: Maakt zijn vest los, trekt zijn das te voorschijn en plast in zijn broek.
KINDERLIJK TYPE: Kijkt omlaag in het urinoir om de belletjes te bewonderen.
IJDEL TYPE: Maakt vijf knopen los terwijl twee genoeg zijn.
LUCHTHARTIG TYPE: Amuseert zich door tegen de stroom in te plassen en probeert met zijn straal de muggen te raken.
RUIG TYPE: Slaat met zijn gebruiksvoorwerp op de rand van het urinoir om de laatste druppels eruit te krijgen.
KNORRIG TYPE: Blijft een tijdje staan, begint te schelden, laat een scheet en loopt kankerend weg.
VROLIJK TYPE: Vertelt al plassend mopjes, lacht zonder ophouden en schudt zich uit alsof hij aan de bel trekt.
GENIEPIG TYPE: Laat stiekem een wind, snuift de lucht op en kijkt zijn buurman beschuldigend aan.
OPGEWONDEN TYPE: Heeft broek achterstevoren aan, kan gulp niet vinden, en scheurt zijn onderbroek van opwinding.
SCHEEL TYPE: Kijkt naar urinoir links, watert in de middelste en trekt de rechter door.
NIEUWSGIERIG TYPE: Kijkt in het urinoir naast zich hoe zijn buurman geschapen is.
ONVERSCHILLIG TYPE: ls alle urinoirs bezet zijn, watert hij in de wasbak.
STOER TYPE: Knijpt kop zo lang mogelijk dicht tot druk op het maximum is, laat plotseling los en voelt dan trots de spetters.
EFFICIENT TYPE: Wacht tot hij moet poepen.
SPORTIEF TYPE: Probeert van zo groot mogelijke afstand in de bak te plassen.
NET TYPE: Plast zorgvuldig de randjes weg die een ander onzorgvuldig heeft achtergelaten.
DRONKEN TYPE: Denkt dat de reinigingstabletten zijn nierstenen zijn.
ONTSTELD TYPE: Bemerkt na het lezen van dit overzicht dat hij inmiddels tot zijn enkels in het water staat.